15.12.09. u 17:46

Akti župana - 08.12.2009.

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na 1. izmjenu Financijskog plana za 2009. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Istarske županije
 3. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji,
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju raspodjele dijela sredstava iz razdjela 8 pozicija 486 Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,
 5.  
  a) Program rada  Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2010. godinu,
  b) Program rada Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije za 2010. godinu,
  c) Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2010. godinu,
  d) Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2010. godinu,
  e) Program rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2010. godini
  f) Program rada Upravnog odjela za  kulturu Istarske županije za 2010. godinu,
  g) Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2010. godinu,
  h) Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2010. godinu,
  i) Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2010. godinu,
  j) Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2010. godinu,
  k) Program rada Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije za 2010. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za ¼ dijela nekretnine upisane u zk.ul. br. 565 k.o. Rovinj, zgr.k.č.br.1679 i zgr.k.č.br.1695, u vlasništvu Zavičajnog muzeja grada Rovinja,
 7. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2009. godine.
 8. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije,
 9.  
  a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Mate Balote Buje-građevinski radovi (I faza),
  b) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije dimnjaka u Srednjoj školi Mate Balote Poreč,
  c) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije krova u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula,
  d) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije sanitarnih čvorova  u Srednjoj školi Mate Blažina Labin,
 10. Prijedlog Odluke o uključivanju u Projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu.