27.11.09. u 17:53

Akti župana - 24.11.2009. godine

  1. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja i izgradnje gospodarskih objekata za razvoj sportsko-ribolovnih aktivnosti u slatkovodnom ribarstvu,
  2. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja poslovnog prostora u Pazinu,
  3. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa proizvodnje autohtonih proizvoda Istre proizvedenih na ekološkim principima i nabavu adekvatne opreme,
  4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Plana unapređenja i zaštite zraka,
  5. Rješenje o produženju ovlaštenja v.d. pročelniku Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije,
  6. Rješenju o imenovanju v.d. pročelnika Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije,
  7. Rješenju o imenovanju v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,
  8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave radova sanacije učionice, blagovaonice i kuhinje u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Čepić, ponovljeni postupak,
  9. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina Labinštine,
  10. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe Labinci,

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.8832 k.o. Rovinj, k. č. br.1066/Z, u vlasništvu Blecher Michael iz Rovinja, Carera 49,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.8790 k.o. Rovinj, k. č. br.389/Z, u vlasništvu t.d. Hassett d.o.o.iz Rovinja, V. Gortana 35,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.647 k.o. Rovinj, k. č. br.1975/Z, u vlasništvu t.d. Velia SF d.o.o.iz Rovinja , Ribarski prolaz 4.