11.06.10. u 10:20

Akti župana - 25.05.2010.

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Pula,
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rabac,
 3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na prostornom uređenju spoja šetališta i gata ispred hotela „Riviera“ – kamenorezački radovi – I faza, sa izvođačem radova KAMEN d.d. Pazin,
 4. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2010. godini,
 5. Povjerenstvo za realizaciju projekta „Rekonstrukcija i sanacija zgrade u Pićnu za potrebe Centra za nematerijalnu kulturu Istre „,
 6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju tiskanja kataloga izložbe „Valiže & deštini: Istra izvan Istre“,
 7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju V. Međunarodnog sajma ribarstva i ribarske opreme u Republici Hrvatskoj "CROFISH" Umag 2010. godine,
 8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave – usluga tiskanja službenih novina,
 9. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave robe – toneri,
 10. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1235 k.o. Galižana, k.č.br.zgr.154/4, u vlasništvu Edine Palavra iz Rovinjskog sela br.142,
 11. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.388 poduložak 2,3 i 4  k.o.Rovinj, k.č.br.zgr.1229, u vlasništvu Tirnanić Nikole iz Rovinja , Trevisol 26,
 12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.4841 k.o.Rovinj, k.č.br.zgr.637/1, u vlasništvu Sovec Slavice iz Rovinja, Fra Pavla Pellizzera 9,
 13. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u ožujku 2010. godine,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o početku postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava Klasa:406-01/10-01/09, Urbroj:2163/1-01/8-10-2
 15. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju i uređenje prostora u zgradi naziva „Admiralitet“
 16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova otkupa mlijeka u Istarskoj županiji za 2010. godinu
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli oznake Istarske kvalitete za vino Istarska malvazija.