05.05.10. u 13:39

Akti župana - 03.05.2010.

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5119, dionica Raskrižje Medulinska - Pomer, lokacija Medulin