03.05.10. u 22:35

Akti župana - 23.04.2010.

  1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2010. godinu,
  2. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju dopunskog obrazovanja pčelara Istre,
  3. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova osposobljavanja za zvanje maslinar i vinogradar na području Labinštine,
  4. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.4040  k.o. Rovinj, k.č.br.912/Z, u suvlasništvu Firm Angel i Firm Vladimira iz Slovenije, 6320 Portorož, Lepa cesta 25,
  5. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za rekonstrukciju i uređenje prostora u zgradi naziva „Admiralitet“
  6. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Mate Balote Buje
  7. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za nabavu radova rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Mate Balote Buje - građevinski radovi (I faza)
  8. Prijedlog Zaključka o sufinanciranje obilježavanja značajnih obljetnica  Savezu antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije
  9. Prijedlog Zaključka za uvrštenje Poduzetničke zone Škripelj u Općini Sveti Petar u Šumi u Dugoročni program razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji
  10. Prijedlog Zaključka za uvrštenje Poduzetničke zone Monkaštel u Općini Bale u Dugoročni