03.05.10. u 18:06

Akti župana - 13.04.2010.


 1. a) Izvješće o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2009. godinu,
  b) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2009. godinu,
  c) Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za 2009. godinu,
  d) Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2009. godinu,
  e) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine za 2009. godinu,
  f) Izvješće o radu Kabineta župana za 2009. godinu,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste Ž5042 Tićan - Karojba, dionica Tićan - Vranići, lokacija Vranići
 3. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2010. godinu,

 4. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg  programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Poreč,
  b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Rovinj,
  c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2009. godinu Lučke uprave Umag-Novigrad,
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Gospodarsko – socijalno vijeće Istarske županije,
 6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta R.E.D.D. H.I.L.L („Rural and Economic Development of a Disadvantaged Historical Istrian Locality“) u obliku tekuće donacije Općini Grožnjan,
 7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja poslovnog prostora u Pazinu, korisnik AZRRI d.o.o. Pazin
 8. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju "Projekta marketinške prepoznatljivosti istarskog proizvoda" i jačanja kapaciteta Poljoprivrednog zadružnog centra Istra, Pazin,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava „dr. Lino Peršić“ Labin, poslovnog prostora ljekarne Raša, i utvrđivanje elemenata natječaja,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pazin, i utvrđivanje elemenata natječaja,
 11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije,
 12. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.4735 k.o.Umag, k.č.br.2436/1 i k.č.br. 2436/2, u  vlasništvu Jožice Klanjčar iz Umaga, ulica Tornja 2,
 13. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u veljači 2010. godine,
 14. Prijedlog Zaključka za donošenje Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. god.
 15. Prijedlog Zaključka za osnivanje Povjerenstva za provedbu projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu
 16. Prijedlog Zaključka za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji Istarske županije i Istarske razvojne agencije d.o.o. na realizaciji Programa za poticanje razvoja malog gospodarstva (Projekt „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009. god.)
 17. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju 17. Međunarodne izložbe vina i vinarske opreme  VINISTRA POREČ 2010.