30.03.10. u 10:02

Akti župana - 23.03.2010.

 1. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2009. godinu,
 2. Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj za 2009. godinu,
 3. Izvješće o radu Upravnog odjela za  turizam  Istarske županije u 2009. godini,
 4. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2009. godinu,
 5. Plan prijama u službu upravnih tijela Istarske županije za 2010. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa i projekata Saveza udruga inovatora Istarske županije za 2010. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu usluge popravka i održavanja automobila za 2010. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu motornog benzina za 2010. godinu,
 9. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 10. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul.br.697 k.o. Rovinj, k.č.br.1799/1 Z ; zk.ul.br.6313 k.o. Rovinj, k.č.br.1799/2 Z ; zk.ul.br.2920 k.o. Rovinj, k.č.br.1800/2 Z i zk.ul.br.4842 k.o. Rovinj, k.č.br.1800/1 Z ; k.č.br.1801/ Z ; k.č.br.1802/ Z i k.č.br.1804/ Z, sve u vlasništvu  Rožane Pokrajac iz Rovinja, Bregovita 36
 11. Zaključak o verifikaciji šteta od elementarne nepogode izazvane snijegom, jakim mrazevima i enormno niskim temperaturama na području općine Ližnjan,