18.03.10. u 13:48

Akti župana - 09.03.2010.

 1. Prijedlog Odluke o ustupanju bez naknade – donaciji nematerijalne imovine trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. iz Pule,
 2. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova organizacije 8. Izložbe vina središnje Istre - GRAČIŠĆE, 05.04. 2010.
 3. Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu)  samoupravu za 2009. godinu,
 4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta  EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T.,
 6. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava,
 7. Prijedlog Zaključka o plaćanju računa Odvjetničkom uredu Rudolf Frančula iz Pule za zastupanje Medicinske škole Pula,
 8. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u siječnju 2010. godine,
 9.      
  a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.2701 k.o. Rovinj, k.č.br.1280/Z, k.č.br.1209/Z i k.č.br.1232/Z ,u vlasništvu  Vokić Rajka iz Rovinja , Sv. Križ 19,
  b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.436 k.o. Rovinj, k.č.br.1351/Z,u vlasništvu  t.d. „Fuma „ d.o.o. (OIB: 45490741315) iz  Rovinja, Porečka 8,
  c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.46 k.o. Poreč, k.č.br.248, u vlasništvu Florean Petra (OIB:84271956376) iz Dubrovnika, Sv.Šimuna 7,
  d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 544 k.o. Rovinj, k.č.br.1523 Z,u vlasništvu Martinčević Slavka iz Rovinja, Bregovita 3,
  e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 67 k.o. Rovinj, k.č.br.172/1 Z,u vlasništvu Križanac Ruže iz Rovinja , Nova ulica 2,