22.02.10. u 17:58

Akti župana - 16.02.2010.

 1. Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Istarske županije u 2009. godini,
 2. Toplak Toni -  prijedlog Zaključka o dodjeli stipendije temeljem članka 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije,
 3. a) Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju i uređenje prostora u zgradi naziva „Admiralitet“,
  b) Prijedlog Odluke  o početku postupka javne nabave za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka,
  c) Prijedlog Odluke  o početku postupka javne nabave za nabavu motornog benzina,
  d) Prijedlog Odluke  o početku postupka javne nabave za nabavu usluge popravaka i održavanja automobila,
 4. Prijedlog Ovlaštenja za grad Pulu za vođenje postupka javne nabave i  sklapanje Ugovora  o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B (usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske službe) za zgradu u ul. Sergijevaca 2 u Puli,
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekata  Udruge za poticanje zapošljavanja i stručno usavršavanje mladih ZUM,
 6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju rashoda poslovanja IRENA-e, Istarske regionalne energetske agencije za energetske djelatnosti d.o.o. Labin,
 7. Prijedlog Rješenja o povlačenju ovlaštenja za obavljanje poslova Voditelja Službe za unutarnju reviziju Istarske županije,
 8. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju istraživačkog i razvojnog Projekta: "Trajna zaštita Istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre",
 9. Prijedlog Zaključka o pokroviteljstvu i sufinanciranju troškova organizacije manifestacije "5. DANI MEDA PAZIN 2010."