Ustanove i zaklade

Županijska uprava za ceste
Dršćevka 1 p.p.82 
Pazin 
TEL: 052/622-207 052/622-209
FAX: 052/622-211
E-Mail
WWW
Ravnatelj/odgovorna osoba: Robi Zgrablić

Županijska uprava za ceste Istarske županije osnovana je 1997. godine odlukom Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 3/97), a djeluje od 1998. godine.

Osnovna djelatnost je održavanje, zaštita i građenje županijskih i lokalnih cesta na području županije.

Matični broj poslovnog subjekta: 1305514:

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040086158:

Ukupna mreža kojom upravlja Županijska uprava za ceste iznosi 1432,75 km od čega su:
- 698,95 km županijske ceste
- 733,80 lokalne ceste

Mreža državnih, županijskih i lokalnih cesta
Popis županijskih i lokalnih cesta

Obavijest temeljem Zakona o javnoj nabavi - NN 125/08 članak 5c
natrag