REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/08-01/236
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 15. prosinca 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
91. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za ponedjeljak, 15. prosinca 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za dodatnu isporuku računalne opreme i pribora

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.