REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/214
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 20. studenoga 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
87. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za četvrtak, 20. studenoga 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova rekonstrukcije kotlovnice u Srednjoj školi Buzet,

2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenja nadzora za investicijsko održavanje osnovnih škola Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak,

3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge izrade dokumentacije i provođenja nadzora za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije u 2008. godini - ponovljeni postupak

  

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.