Nadopuna dnevnog reda 84. sjednice Poglavarstva Istarske županije

 

Dnevni red 84. sjednice Poglavarstva Istarske županije nadopunjen je na samoj sjednici slijedećim točkama:

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini

14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2008. godini