Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Na Trgovačkom sudu u Pazinu 21. prosinca 2006. registrirano je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, sa sjedištem u Puli, Preradovićeva 1/1. Temeljni akti registracije Sveučilišta su Dopusnica i Statut.

VIZIJA I MISIJA

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli svoje buduće razvojne odrednice mora temeljiti na viziji budućnosti koja proizlazi iz temeljnih zadataka Sveučilišta: poučavanje i učenje kroz kontinuirano unapređenje kvalitete ishoda učenja, istraživanje i inovacije, podrška lokalnoj zajednici te upravljanje Sveučilištem prema načelima održivog razvoja. Sveučilište se mora intenzivnije uključiti u društveno - ekonomski život županije da bi se poboljšao standard i kvaliteta života njezinih stanovnika, i to poticanjem različitih pogleda, njegovanjem kulturnih razlika, osmišljavanjem perspektive, vizije, inovativnosti i interdisciplinarnosti kao stvarne snage Sveučilišta u Puli. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli mora ostvariti pomak od pasivnog aktera u lokalnoj zajednici prema aktivnom akteru koji će osiguravati stvaranje dodane vrijednosti široj društvenoj zajednici. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli mora se transformirati u diverzificirano, fleksibilno, istraživačko, inovativno i primijenjeno akademsko središte ispunjavajući zacrtane ciljeve koji su u skladu s razvojnim dokumentima Republike Hrvatske i Europske Unije (EU2020). Iz svega navedenog proizlazi vizija Sveučilišta:

Postati globalno prepoznatljivo Sveučilište predano postizanju izvrsnosti istraživačkih aktivnosti, umjetničkog stvaralaštva i obrazovnog iskustva čime postaje važan partner u pokretanju društvenih promjena i poboljšanja kvalitete života.

Studentima, ali i zajednici, želimo osigurati vještine 21. stoljeća: kritičko razmišljanje, kreativno razmišljanje, spremnost na partnerstvo i suradnju, komunikacijske vještine, informacijsku, medijsku i tehnološku pismenost, fleksibilnost, samoinicijativu, društvene vještine i pripadnost zajednici, socijalnu osjetljivost, produktivnost i efikasnost, vodstvo i upravljanje te ostale vještine potrebne za rješavanje kompleksnih problema u kompleksnom svijetu. Iz vizije i djelovanja Sveučilišta proizlaze četiri prioritetna područja sadržana u misiji prema kojima će Sveučilište Jurja Dobrile u Puli:

 1. Pružati jedinstveno studentsko iskustvo
 2. Istraživati i stvarati umjetnost najviše kvalitete
 3. Stvarati i održavati dugoročan partnerski odnos s dionicima
 4. Osiguravati održivost i učinkovitost upravljanja.

FAKULTETI, ODJELI I OSTALE SASTAVNICE

Sveučilište je ustrojeno znanstveno-¬nastavnim sastavnicama (sveučilišni odjeli i fakulteti) te drugim sastavnicama i ustrojstvenim jedinicama.

Sastavnice Sveučilišta djeluju u društvenom, humanističkom, umjetničkom, prirodnom i tehničkom području i području biomedicine i zdravstva.

ZNANSTVENO NASTAVNE/ UMJETNIČKO NASTAVNE SASTAVNICE

 1. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 2. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
 3. Filozofski fakultet
 4. Muzička akademija u Puli
 5. Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 6. Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije
 7. Odjel za prirodne i zdravstvene studije
 8. Odjel za tehničke studije

OSTALE SASTAVNICE

 1. Rektorat
 2. Studentski centar
 3. Sveučilišta knjižnica s tri knjižnična ogranka
 4. Centar za razvoj karijera
 5. Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
 6. Centar za kompetencije u obrazovanju

Rektor:
prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju:
prof. dr. sc. Nevenka Tatković 

Prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju:
prof. dr. sc. Marinko Škare

Prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija:               
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

Prorektorica za upravljanje resursima:
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare

Glavna tajnica Sveučilišta:
Vesna Mijatović, dipl. iur.


Službena stranica Sveučilišta:
https://www.unipu.hr/