REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/145
Urbroj: 2163/1-01/4-08-1
Pazin, 29. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika Županijskog poglavarstva Istarske županije

SAZIVAM
77. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 29. srpnja 2008. godine
s početkom u 13,00 sati - telefonskim putem
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnja Rovinj - Scuola Media superiore Zvane Črnja Rovigno

Prijedlog Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Rovinj - Scuola Media superiore italiana Rovigno.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.