REPUBLIKA HRVATSKAISTARSKA ŽUPANIJAŽUPANKlasa: 021-04/08-01/123Urbroj: 2163/1-01/8-08-1Pazin, 4. srpnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) i članka 49a Izmjena i dopuna Poslovnika županijskog poglavarstva Istarske župan

S A Z I V A M
74. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 8. srpnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati - u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 71. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 72. sjednice Poglavarstva Istarske županije
c) Verifikacija Zapisnika sa 73. sjednice Poglavarstva Istarske županije(telefonska),

2. Izmjene i dopune Prostornog Plana Istarske županije,

3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme i pribora,

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.