REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/110
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 20. lipnja 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
72. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (tematska)

za ponedjeljak, 23. lipnja 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Sveučilišta "Juraj Dobrila" u Puli

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Projekta Istra znanja - L'Istria del sapere:

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.