REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/08-01/58
Urbroj: 2163/1-01/8-08-1
Pazin, 20. ožujka 2008.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06)

S A Z I V A M
64. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za 27. ožujka 2008. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarska županije u Puli, Flanatička29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,
b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2007. godinu,
c) Konsolidirani Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,

2.

a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva u 2007. godini,
b) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu za 2007. godinu,
c) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2007. godinu,
d) Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2007. godinu,
e) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam za 2007. godinu,
f) Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2007. godinu,
g) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za 2007. godinu,

  • Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog Poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2007. godinu,

h) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2007. godinu,
i) Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije za 2007. godinu,
j) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine za 2007. godinu,
k) Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2007. godinu,

3.

a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije u 2007. godini,
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008. godinu,

4. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge najma osobnih automobila,

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na na tel. 372-101 ili 600-173

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.