Upravni i drugi stručni poslovi iz područja turizma (kategorizacija)

Sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19), od 01. siječnja 2020. godine Upravni odjel za turizam Istarske županije obavlja povjerene poslove državne uprave iz područja turizma. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljaju se, kao i do sada, u sjedištu odjela, a povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava). U nastavku su adrese, kontakti i uredovno vrijeme izdvojenih mjesta rada, kao i obrasci za podnošenje zahtjeva istima.

VAŽNA OBAVIJEST: od 11.05.2020. se prijem stranaka u svim uredima UO za turizam vrši isključivo uz prethodni dogovor/najavu koja se šalje poštom, telefonskim putem ili e-mailom na adresu pisarnica@istra-istria.hr! Prilikom dolaska je obavezna dezinfekcija ruku i nošenje zaštitnih maski!

Zahtjevi za kategorizaciju se ne zaprimaju u sjedištu upravnog odjela, već isključivo u izdvojenim mjestima rada!

Uredovno vrijeme:

Ponedjeljak i petak              09:00 – 11:00
Utorak                                 12:30 – 15:30
Srijeda                                 po pozivu
Četvrtak                               nije uredovni dan

PISARNICE

Ponedjeljak, srijeda i petak  08:30 – 11:30
Utorak                                  12:30 – 15:30
Četvrtak                                nije uredovni dan

DNEVNI ODMOR                11:30 – 12:00

Obrasci za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za izdavanje rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Zahtjev za utvrđivanje prestanka važenja odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu (odjava građana)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zahtjev za zamjenu privremenog rješenja o kategorizaciji trajnim rješenjem

Zahtjev za razvrstavanje i utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskog objekta iz skupina ''Restorani'', ''Barovi'', ''Catering objekti'' i ''Objekti jednostavnih usluga''

Odjava obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča i iskaznice turističkog vodiča

Zahtjev za zamjenu iskaznice turističkog vodiča

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu plovnog objekta

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta luke nautičkog turizma

Zahtjev za izdavanje EU potvrde

Kontakti:

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Puli-Pola
Adresa: Splitska 14, Pula-Pola
Tel: 052/371-220, 371-224, 371-225, 371-226, 371-227, 371-228

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Poreču-Parenzo
Adresa: Obala M.Tita 4, Poreč-Parenzo
Tel: 052/371-308, 371-311, 371-307
Faks: 052/409-157

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Rovinju-Rovigno
Adresa: Istarska 13a, Rovinj-Rovigno
Tel: 052/371-264, 371-266

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Umagu-Umago
Adresa: J.B. Tita 2, Umag-Umago
Tel: 052/371-299, 371-300
Faks: 052/743-580

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Labinu
Adresa: Titov trg 11, Labin
Tel: 052/371-284, 371-286
Faks: 052/866-657

Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Pazinu
Adresa: M.B. Rašana 2/1, Pazin
Tel: 052/371-255
Faks: 052/600-123

Službenik zadužen za područje Grada Buzeta
Adresa: II. istarske brigade 11, Buzet
Tel: 052/371-314
Faks: 052/695-231