Kakvoća mora na plažama

Kakvoća mora na području Istarske županije prati se kontinuirano od 1988. godine. Od 2009. godine kakvoća mora prati se sukladno odredbama Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Geografski položaj i klimatološki uvjeti Istarske županije, s razvedenom obalom duljine od 469,5 km kao i značajnom površinom obalnog mora (20% veća od kopnenog dijela - 3 581 km2), datira orijentiranost Istre u razvoj turističke djelatnosti vezane uz more što nameće i potrebu praćenja kakvoće mora na plažama. Osim toga rezultati ispitivanja koriste priobalnim jedinicama lokalne samouprave u definiranju prioritetnih sanacijskih programa, posebno u dijelu kanalizacijskih sustava, a sve u cilju zaštite zdravlja kupača.

Program se financira iz proračuna Istarske županije, proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave i koncesionara.

Program provodi na temelju godišnjih programa, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sa sjedištem u Puli. Putem Službe zdravstvene ekologije, Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša vrše se uzorkovanja na definiranim mjernim točkama, te provode laboratorijske analize sukladno Odluci koju na godišnjoj razini donosi Županijska Skupština Istarske županije. Rezultati pojedinačnih, godišnjih i konačnih ispitivanja nalaze se na IŽ - kakvoća mora.

Županijska skupština jednom godišnje razmatra navedenu promlematiku i Zaključkom usvaja Izvještaj o kakvoći mora za kupanje na plažama.