Kakvoća zraka

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, putem Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša prati kakvoću zraka na području županije od 1982. godine.

Mjerenja su započeta u najvećoj urbanoj sredini, na području grada Pule a zatim su se mjerne postaje instalirale i u drugim sredinama, posebno na lokalitetima koja su opterećena značajnim emisijama iz industrijskih postrojenja. Zbog toga se mijenjao broj mjernih postaja kao i vrsta pokazatelja onečišćenja.

Do 1997. godine praćenje onečišćenja zraka se provodilo putem klasičnih postaja a tada je instalirana prva automatska postaja na području Istarske županije i republike Hrvatske. Postaju je instalirao Grad Pula u sklopu sanacijskog programa i to na lokaciji Fižela, zoni pod dominantnim utjecajem emisija Tvornice cementa Pula.

Od 2002. godine u županijsku mrežu su uključene i automatske postaje oko TE Plomin zahvaljujući ekološkoj osviješćenosti rukovodstva i želje da što transparentnije približi svoj rad široj javnosti.Postaje je instalirala TE Plomin d.o.o. na temelju uvjeta iz građevinske dozvole. Rezultati sa mjernih postaja se direktno prikupljaju, pored centrale u TE Plomin II, i na server u Zavodu, gdje se dnevno pregledavaju i prosljeđuju posebno ukoliko isti prelaze granične vrijednosti onečišćenja pojedinih pokazatelja.

Rezultate mjerenja Zavod obrađuje, sukladno zakonskim propisima, te dostavlja u županiju godišnje Izvještaje o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije sa klasičnih i automatskih postaja. Poglavarstvo Istarske županije razmatra godišnja izvješća te donosi Zaključak.

 

Podaci o kakvoći zraka u Istarskoj županiji