Planirane aktivnosti za realizaciju SGO

Tvrtka Kaštijun, u suradnji s Gradom Pula (51% udjela u vlasništvu) i Istarskom županijom (49% udjela u vlasništvu), mora:

 • Kompletirati prostorno plansku dokumentaciju za izgradnju ŽCGO Kaštijun koju čini:
  • završiti postupak procjene utjecaja na okoliš SUO za ŽCGO Kaštijun te ishodovati Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH;
  • dovršiti stručnu podlogu za lokacijsku dozvolu (u nacrt uključiti mjere zaštite okoliša iz Rješenja);
  • izraditi glavne i izvedbene projekte;
  • ishodovati pravovaljanu građevinsku dozvolu;
  • provesti javno nadmetanje za građenje
 • Izgraditi, u periodu od 2008. do 2012. godine, ŽCGO Kaštijun. Financijska konstrukcija izgradnje centra planira se uz korištenje bespovratnih financijskih sredstava EU iz IPA programa, sredstva Vlade RH i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uz sredstva iz proračuna županije i lokalne samouprave.

 

Jedinice lokalne samouprave, putem svojih komunalnih poduzeća, moraju u periodu od 2008. do 2012. godine:

 • Uspostaviti kontinuiranu edukaciju građana o načinima realizacije IVO metodologije gospodarenja otpadom;
 • Izgraditi infrastrukturu za odvojeno prikupljanje korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada kako bi postigli kvote propisane Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007. do 2015. godine i Planom gospodarenja otpadom IŽ (primarna i sekundarna reciklaža);
 • Sanirati postojeća legalna odlagališta te provesti njihovo prerastanje u reciklažna dvorišta i transfer stanice;
 • Definirati, u svojim prostornim planovima, industrijske zone za otvaranje reciklažnih dvorišta;
 • Izraditi i usvojiti Odluke o postupanju s otpadom s obračunavanjem troškova u skladu s člankom 17. Zakona o otpadu (NN br. 178/04 i 111/06);
 • Provesti sanaciju "ilegalnih odlagališta".

 

Za realizaciju navedenoga jedinice lokalne samouprave će koristiti bogato iskustvo zemalja EU kroz prijavu zajedničkih projekata unapređenja sustava odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada (Slovenija, Italija, Belgija.....).

 

Gospodarenje otpadom u zemljama EU

 

Načini zbrinjavanja komunalnog otpada u zemljama EU