Plan za zdravlje građana Istarske županije

"Plan za zdravlje građana Istarske županije" strateški je dokument kojim se definira županijska (javno) zdravstvena politika za razdoblje do 2012. godine i prvi je takav dokument izrađen u Republici Hrvatskoj.

Pet županijskih javnozdravstvenih prioriteta izabrano je konsenzusom struke, politike i građana, a ciljevi i način njihova rješavanja zasniva se na iskustvima dobre prakse, optimalnom korištenju vlastitih resursa i realokaciji financijskih sredstava.

Stručna supervizija i podrška Planu osigurana je putem Hrvatske mreže zdravih gradova i Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", a u njegovu implementaciju uključuju se sustavi zdravstva i socijalne skrbi u užem smislu kao i druge, sa zdravljem povezane djelatnosti te civilni sektor, ukazujući na nužnost međusektorske suradnje.

Na temelju strateškog dugoročnog Plana za zdravlje građana Istarske županije i analize njegove provedbe u prethodnom periodu, svake godine donosi se poseban Operativni plan aktivnosti.

Dokumenti: 

  1. Plan za zdravlje građana Istarske županije - Operativni plan aktivnosti za 2010. godinu (PDF 0,9MB)
  2. Izvješće o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2008.i 2009.godinu (PDF 1,3MB)
  3. Operativna razrada Plana za zdravlje za 2008.g. (PDF 1MB)
  4. Izvješće o provedbi Plana za zdravlje za 2007.g. (PDF 0,6MB)
  5. Plan za zdravlja građana Istarske županije - Operativna razrada za 2007. godinu (PDF 0,5MB)
  6. Izvješće o provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije za 2005. i 2006. godinu sa Izvješćem o stanju i trendovima zlouporabe opojnih droga na području Istarske županije (PDF 1,0MB)
  7. Plan za zdravlja građana Istarske županije - Operativna razrada za 2006. godinu (PDF 0,5MB)
  8. Plan za zdravlje građana Istarske županije (rujan 2005.) (PDF 1,0MB)
  9. Strateški okvir plana za zdravlje na temelju slike za zdravlje građana Istarske županije  (siječanj 2003.) (PDF 0,5MB)
  10. Slika za zdravlje građana Istarske županije (lipanj 2003.) (PDF 1,6MB)