REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/07-01/69
Urbroj: 2163/1-01/8-07-1
Pazin, 04. svibnja 2007.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
42. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 8. svibnja 2007. godine
s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Općine Grožnjan

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Informacija o dosadašnjem tijeku realizacije programa EU i drugih programa međunarodne suradnje

a) Parenzana,
b) Heart of Istria,
c) Veletržnica riba u Poreču
d) Izgradnja kapaciteta za gospodarsko-prostorno planiranje u Hrvatskoj s posebnom pažnjom usmjerenom na buduću poslovnu zonu Tison u Vodnjanu,
e) Prezentacija Ekonomsko-urbanističke studije na području Završja - Pjamonte Rural hotel Village

2. Informacija o konstituirajućim sjednicama Komisija Jadranske euroregije,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju odgovornih osoba nadležnih tijela za koordinaciju i pripremu korištenja Pojedinih programa EU i drugih programa međunarodne suradnje,

4. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Savjeta za europske integracije IŽ,

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Uredu Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju materijalnih prava studenata upućenih na edukaciju i stručno usavršavanje studenata u Ured Instituta regija Europe (IRE) u Salzburgu,
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir kandidata za stručno usavršavanje u Salzburgu.

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.