REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/214
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 15. prosinca 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst)

S A Z I V A M
34. (tematsku) sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 19. prosinca 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatičaka 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Informacija o radu Jadranske euroregije

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o radu Jadranske euroregije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Institucionalno tehnički odbor i Jedinicu za vođenje projekta Adri.Europ,

2. Informacija o radu Ureda Istarske županije u Bruxellesu

a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o radu Ureda istarske županije u Bruxellesu,
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir kandidata u postupku provedbe Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,
d) Prijedlog Zaključka o pristupanju Istarske županije mreži europskih regija "Wateregio".

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o ustroju upravnih tijela istarske županije,

4. Prijedlog Odluke o ovlastima tijela nadležnih za upravljanje programima EU i drugim međunarodnim programima,

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere između Istarske županije i Sveučilišta "Juraj Dobrila" u Puli o uspostavi sustava evaluacije programa i projekta financiranih iz EU izvora i drugih međunarodnih izvora,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o realizaciji međunarodnih projekata i suradnje sa regijama u EU:

a) "Parenzana - The route of health and friendship",
b) "Heart of Istria",
c) "Seenet",
d) Suradnja Istarske županije i Regije Veneto od 1994. do 2006. godine, temeljem Regionalnog zakona broj 15/94.

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o realizaciji međunarodnih projekata:

a) Adri.fish,
b) Fish.log,
c) Connect,
d) Adri. Blu.

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o realizaciji strateškog programa razvoja ruralnog područja Istarske županije do 2013. godine.

9.

a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju nastavka projekta "Parenzana - The route of health and friendship",
b) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju učešća Općine Grožnjan u Projektu obnove kaštela u Završju,
c) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta Polis-Jadran-Europa.

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o izradi Operativnog programa "Pazinska jama",

11.

a) Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade promotivnog materijala u okviru projekta "Parenzana - The route of health and friendship",
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave usluga izrade i postavljanja velikih i malih signalizacijskih tabli u okviru projekta "Parenzana - The route of health and friendship",

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.