REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 021-04/06-01/140
Urbroj: 2163/1-01/8-06-1
Pazin, 25. kolovoza 2006.

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04, 13/05 i 4/06)   

S A Z I V A M
26. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 29. kolovoza 2006. godine
s početkom u 11,00 sati u prostoru
Istarske županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2.

a) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2006. godine,
b) Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2006. godine,

3. Informacija o radno aktivnom stanovništvu Istarske županije,

4. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta uređenja prostorija Multimedijalnog centra "Student" u Puli,

5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta kapitalnih ulaganja u zgrade FET "Dr. Mijo Mirković" Pula,

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća i financijskoj potpori - Istraživački i razvojni projekt: Trajna zaštita Istarskog goveda gospodarskim iskorištavanjem u sustavu ruralnog razvitka Istre,

7.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća "Natura Histrica"- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća "Natura Histrica"- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije,

8.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave za izvođenje radova u projektu "Parenzana-the route of health and friendship",
b) Prijedlog Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nabave intelektualne usluge tehničke pomoći u projektu "Parenzana-the route of health and friendship",

9.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za izvođenje radova remonta dva dizala,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavu rendgen aparata,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula za nabavku monitorskog sustava za koronarnu jedinicu,

10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II. Anexa sporazuma o financiranju izgradnje i opremanja Doma za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria" Pula,

12.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na sanaciji krova OŠ Vladimira Gortana Žminj,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji elektro i drugih instalacija u SŠ Zvane Črnje Rovinj,

13.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.4478 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1288/Z , u vlasništvu t.d. C.R. d.o.o. iz Rovinja , Quaranttoto 2
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.416 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1301/Z i 1302/Z , u vlasništvu  Grnčaroski Dobrivoja iz Rovinja ,G. Garibaldi 10
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2019 k.o. Rovinj u naravi zgrada sagrađena na zgr. k.č. 1211/Z , u suvlasništvu t.d. Bisetto d.o.o. iz Rovinja ,Sveti Križ 20 i Apollonio Daria i Lukaček Marije iz Rovinja, Sveti Križ 20
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.256 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 880/Z i 882/Z, u vlasništvu Prokšelj Nikole iz Rovinja, Švalba 23,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu zk.ul.br. 130 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 471/Z u vlasništvu Rudan Matohanca Silvane iz Rovinja, Ronjgova 8.

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.   

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.