REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/95

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika IDS-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika Istarskog Demokratskog Sabora

 

 

za ponedjeljak, 15 svibnja 2006. godine

s početkom u 16,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

Predsjednica Kluba IDS-a

Orijana Lukić, v.r.