REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/06-01/97

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba vijećnika HDZ-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice

 

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine

s početkom u 16,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

 

prije 16. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a

Marino Roce, v.r.