REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/06-01/94

Urbroj: 2163/1-01/4-06-1

Pazin, 4. svibnja 2006.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 6/03 - pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) i čl. 108. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03, 10/04 i 2/05)

 

SAZIVAM

16. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 15. svibnja 2006. godine,

s početkom u 17,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Prijedlog za raspravu i glasovanje o povjerenju županu Istarske županije,

 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula,

 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj,

 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

 

8. 

a) Informacija - Izvješće o Izvršenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu,

b) Informacija - Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu.

 

 

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Anton Peruško, v.r.