Statistika

Bruto domaći proizvod

Prema posljednjim raspoloživim podacima iz Državnog zavoda za statistiku (Geostat) za 2016. godinu prosječni BDP po stanovniku u Istarskoj županiji ostvaren je u visini 14.119,76 eura (106.313,10 kn) što je 26,25 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske.

Izravna ulaganja u Istarsku županiju

Istarska županija je u razdoblju od 1993. do 2017. godine zabilježila pozitivni trend izravnih ulaganja, posebno kada je riječ o stranim ulaganjima. Tijekom 2015., 2016. i 2017. u našoj su županiji izravna ulaganja iznosila više od 625,1 milijuna €, dok od 1993. godine do 2017. godine ona iznose 2 milijarde i 103,7 milijuna €. U 2018. godini je po prvi put od 1993. godine (otkako postoje podaci) zabilježena negativna vrijednost inozemnih izravnih ulaganja -43,0 milijuna €.

Najveći ulagači u Istarsku županiju, prema podacima HNB-a od 1993. do 2018. godine, bili su Velika Britanija (1.070,9 milijuna €), Njemačka (340,4 milijuna €) i Italija (280,1 milijuna €).

Kada se navedena izravna ulaganja promatraju u vidu djelatnosti u koje se najviše investiralo, prednjače vlasnička ulaganja u nekretnine 640,8 milijuna €, proizvodnja duhanskih proizvoda 465,6 milijuna € i proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (cement, kamena vuna) sa 340,8 mil €.

Poslovni subjekti u Istarskoj županiji

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku na dan 30. rujna 2019. godine u Istarskoj županiji registrirano je 20.499 pravnih osoba (10.943 aktivnih) što je 7,95% od ukupno registriranih pravnih osoba u RH. Struktura pravnih osoba u Istarskoj županiji bila je slijedeća:

• trgovačka društva – 16.756 registriranih od kojih je 10.943 aktivnih

• zadruge – 112 registriranih od kojih je 27 aktivnih

• ustanove, tijela udruge i organizacije – 3.631 registriranih

Radi potpunijeg pregleda ukupnog broja gospodarskih subjekata, ovim podacima treba dodati i evidentiranih 7.309 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Prema aktivnostima u Istarskoj županiji na dan 30. rujna 2019. najviše pravnih osoba po aktivnosti bilo je registrirano u trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala 2.195 (3.676 registriranih), građevinarstvu 1.603 aktivnih (2.636 registriranih), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 1.387 aktivnih (1.844 registriranih), djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane 1.173 (1.714 registriranih), te u prerađivačkoj industriji 1.022 aktivnih (1.457 registriranih).

Poslovanje poduzetnika u Istarskoj županiji

Godišnje financijsko izviješće (GFI) o poslovanju u 2018. godini predalo je Fina-i 11.006 poduzetnika od kojih su 6.647 dobitaši, a 4.359 gubitaši. Ukupni prihodi poduzetnika u 2018. godini iznosili su 34.818.488 tis. kn kn, ukupni rashodi 33.071.660 tis. kn. Dobit razdoblja iznosila je 2.858.112 tis. kn, a gubitak razdoblja 1.338.188 tis. kn.

Najveću dobit razdoblja u 2018. godini ostvarile su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (1.134.051 tis. kn), a najveći gubitak razdoblja ostvarila je prerađivačka industrija (-707.809 tis. kn)

Zaposlenost

Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. listopada 2019. evidentirano je ukupno 91.631 osiguranika po različitim osnovama, te se taj podatak može izjednačiti s ukupnom zaposlenošću. Od ukupnog broja zaposlenih radnika kod pravnih osoba bilo je 74.779 ili 81,61%; zaposlenih u obrtništvu 5.886 ili 6,42% ; poljoprivrednika 762 ili 0,83%; zaposlenih u samostalnim profesionalnim djelatnostima 968 ili 1,05% te 8.836 zaposlenih kod fizičkih osoba (9,64%).

Broj zaposlenih u Istarskoj županiji na dan 31.03.2018. godine veći je za 3.243 osoba ili 3,94% u odnosu na ukupnu zaposlenost u istom razdoblju 2017. godine

Prosječne neto plaće

Prema podacima FINA-e, prosječna neto plaća po zaposlenom u Istarskoj županiji 2018. godine iznosila je 5.699 kn, što je 3,4% više u odnosu na prosječnu neto plaću u 2017. godini koja je iznosila 5.510,00 kn.

Najviše je zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (15.995). , trgovini na veliko i malo;popravak motornih vozila i motocikala 14.190, prerađivačkoj industriji 11.667 i građevinarstvu 8.463.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u 2018. godini iznosila je 5.699 kn, a u 2017. godini 5.510 kn (porast od 3,4%).

Nezaposlenost

Prema evidenciji HZZ u Istarskoj županiji je u prosincu 2019. godine bilo evidentirano 4.823 nezaposlenih. 94,3% evidentiranih nezaposlenih ima radno iskustvo (4.546), a najviše je evidentiranih nezaposlenih sa srednjoškolskim obrazovanjem 2.819.

Stopa nezaposlenosti u Istarskoj županiji u prosincu 2019. godine bila je 5,2%, a u prosincu 2018. godine 4,9%.

Sve dodatne informacije o stanju i strukturi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i županijama dostupne su na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Robna razmjena 

Prema podacima iz Godišnjeg financijskog izviješća (GFI) o poslovanju u 2018. godini koje objavljuje Fina Istarsko gospodarstvo je ostvarilo 11.299.560 tis. kuna izvoza (18,3% više nego u 2017. godini) i 4.089.565 tis. kuna uvoza (1,3% više nego u 2017. godini).

Pokrivenost uvoza izvozom u Istarskoj županiji u 2018. godini iznosila je 276,30%.

Istarska županija je u 2018. godini brojila 1.316 izvoznika (10,9% više nego u 2017. godini) i 1.721 uvoznika (13,3% više nego u 2017. godini).