Stanovništvo u Istarskoj županiji prema popisu iz 2011. godine

UKUPAN BROJ STANOVNIKA:  208.055 što čini 4,85 % stanovništva Republike Hrvatske

BROJ MUŠKARACA:  101.162 što čini 48,62 % stanovništva

BROJ ŽENA: 106.893 što čini 51,38 % stanovništva

PROSJEČNA STAROST: 43 godine

PROSJEČNA NASELJENOST: 73 stanovnika na km2

UKUPNI BROJ GRADOVA: 10

UKUPNI BROJ OPĆINA: 31

STANOVNIŠTVO U GRADOVIMA: 143.956 što čini 69,2 % stanovništva

STANOVNIŠTVO U OPĆINAMA: 64.099 što čini 30,8 % stanovništva

Dobne skupine
Životna dob Ukupan broj Udio u ukupnom broju stanovnika u %
0-19 37804 18,2
20-39 55387 26,6
40-59 63154 30,4
60-79 42911 20,6
iznad 80 8799 4,2
Struktura stanovništva po narodnosti
Narodnost Ukupan broj Udio u ukupnom broju stanovnika u %
Hrvati 142173 68,33
Talijani 12543 6,03
Srbi 7206 3,46
Bošnjaci 6146 2,90
Albanci 2393 1,15
Slovenci 1793 0,86
Crnogorci 759 0,36
Romi 858 0,41
Ostali 827 0,40
Nisu se izjasnili 4078 1,96
Regionalna pripadnost 25203 12,11
Struktura stanovništva po vjeroispovjesti
Vjeroispovijest Ukupan broj Udio u ukupnom broju stanovnika u %
Katolici 156206 75,8
Pravoslavci 7220 3,47
Muslimani 9965 4,79
Protestanti 572 0,27
Židovi 15 0,01
Istočne religije 181 0,09
Ostali kršćani 686 0,33
Agnostici i neizjašnjeni 12253 5,89
Nisu vjernici 19774 9,50
Ostale vjere 169 0,08
Nepoznato 1014 0,49