It is necessary to consider all the characteristics of the body, so increasing or decreasing the dose is possible. https://viawom.com/. Method of application - 100 mg per day, not more.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/173
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 06. prosinca 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
10. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za četvrtak, 8.prosinca 2005. godine
u 11,00 sati u prostorijama Istarske
županije u Puli, Flanatička 29

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D 

1.

a) Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Poglavarstva Istarske županije,
b) Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije za listopad 2005. godine, 

3. Razmatranje amandmana i utvrđivanje konačnog Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2006. godinu, 

4. Nacrt Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu, 

5. Prijedlog Novog plana (rebalansa) građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije, 

6. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2006. godini Županijske uprave za ceste Istarske županije, 

7.

a) Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste 5119, dionica Pomer - Kamnik sa izvođačem radova "Ceste" d.o.o. Pula,
b) Suglasnost Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o interventnom održavanju županijske ceste 5046 - dionica Odron Ivančići sa izvođačem radova "Istarske ceste" d.o.o. Pula, 

8. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2006. godinu, 

9. Nacrti zaključaka:

a) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Gospodarske škole Buje,
b) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje,
c) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta srednje škole - Scuola media superiore "Leonardo da Vinci" Buje - Buie
d) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč,
e) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,
f) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Srednje škole Buzet,
g) Nacrt Zaključka o davanju  prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin,
h) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Strukovne škole Pula,
i) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Gimnazije Pula,
j) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula,
k) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula,
l) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Medicinske škole Pula,
m) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Tehničke škole Pula,
n) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,
o) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula,
p) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula,
q) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola,
r) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Učeničkog doma Pula,
s) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin,
t) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj,
u) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj,
v) Nacrt Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na utvrđeni prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Rovinj - Scuola Media Superiore Italiana Rovigno, 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Međunarodnog projekta:

a) CONNECT - Povezivanje Veletržnica riba u sustav Veletržnica riba EU i Priručnika provođenja administrativnog računovodstva koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije,
b) Rješenje o imenovanju organizacijskog i Izvršnog odbora za organizaciju 1. Sajma ribarstva i ribarske opreme u Republici Hrvatskoj, 

11.

a) Nacrt Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva VELETRŽNICA RIBE POREČ, društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom,
b) Nacrt Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora za Veletržnicu ribe Poreč, društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom,

12. Nacrt Odluke o izboru članova Povjerenstva za otoke Istarske županije,

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po ISO 9001:2000 

14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija Područne škole Livade, 

15. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju školske radionice Gospodarske škole Buje, 

16.

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 429 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č. 1340/Z i 1342/Z
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. 5709 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. K.č. 96/Z 

17. Prijedlog Zaključka o ustupanju opreme bez naknade. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.