essay on can we buy happiness with money business action plan examples essays on service marketing the curious incident of the dog in the nighttime essay write my essay toronto testimonial of custom writing service

Prostorno planska dokumentacija

Posebnu kategoriju unutar dokumentacije prostora čine programi mjera za unapređenje stanja u prostoru (koji se vode u obliku registra, a koje su svi gradovi i općine bile dužne dostavljati Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije). Programi mjera za unapređenje stanja u prostoru doneseni do dana stupanja na snagu Zakona  o prostornom uređenju i gradnji  ("Narodne novine", br. 76/07., 38/09., 55/11. i 50/12.) i ostaju na snazi do isteka razdoblja za koji su doneseni.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svako za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine, a samo donošenje i sadržaj definirano je u Zakonu o prostornom uređenju (Članci 39. do 41.)