REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/94
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 7. srpnja 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
1. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za ponedjeljak, 4. srpnja 2005. godine
nakon sjednice Županijske skupštine
Istarske županije u prostorima
Spomen doma u Pazinu  

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 105. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. 

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje radova na sanaciji krova OŠ Čepić,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje stručnog nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane PŠ Vižinada,
e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju krova OŠ Žminj,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije za rekonstrukciju-dogradnju Tehničke škole Pula,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Gimnazije Pula,
h) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za rekonstrukciju sportske dvorane Gimnazije Pula,
i) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju elektroinstalacija SŠ Zvane Črnja Rovinj. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.