REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/60

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 28. travnja 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

103. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 3. svibnja 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe

Alfred Štiglić Pula

u Puli, Krležina 33

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Plana za zdravlje građana Istarske županije

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.