REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/05-01/53

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 4. travnja 2005.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br 6/03 - pročišćeni tekst, i 10/04)

 

SAZIVAM

47. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za srijedu, 6. travnja 2005. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije.

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.