REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/50

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 16. ožujka 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

99. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za petak, 18. ožujka 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 98. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

 

3. Program poticanja poslovnih zona,

 

4. Prijedlog odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

 

5. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava za provedbu Programa obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju,

 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju međunarodnog Projekta FISH.LOG – Veletržnica riba i Priručnika provođenja administrativnog računovodstva koji se sufinancira temeljem Zakona 84/2001. Republike Italije,

 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge čuvanja imovine za potrebe upravnih odjela i Stručne službe Istarske županije,

 

8.

a) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje stručnog nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

b) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije za sanaciju elektroinstalacija SŠ Zvane Črnja Rovinj,

c) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za izradu tehničko ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem osnovnih škola Istarske županije,

d) Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko ponudbene dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim održavanjem srednjih škola Istarske županije,

 

9. Izvješće o izvršenju izdataka nepredviđenih rashoda do visine proračunske zalihe - POZ 107 za razdoblje od 01. 01. do 28. 02. 2005. godine.

 

Materijali koji Vam nisu priloženi nalaze se na web stranicama www.istra-istria.hr

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.