REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/05-01/39

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 9. ožujka 2005.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

45. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 21. ožujka 2005. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 44. sjednice Skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

 

4. Prijedlog Odluke Odluka o proglašenju počasnog građanina Istarske županije,

 

5. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva IRTA - Istarska turistička razvojna agencija d.o.o. Poreč,

 

6.

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2004. godinu,

b) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2004.

c) Konsolidirani Godišnji Obračun proračuna Istarske županije za 2004. god.

 

 

7. Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije u 2004. godini,

 

8. Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije u 2004. godini,

 

9. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije u 2004. godini,

 

10. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije u 2004. godini,

 

11.  Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije u 2004. godini,

 

12. Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije u 2004. godini,

 

13. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije u 2004. godini,

 

14. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije u 2004. godini,

 

15. Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije u 2004. godini,

 

16. Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije u 2004. godini,

 

17. Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije u 2004. godini,

 

18. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije u 2004. godini,

 

19. Prijedlog Deklaracije Skupštine Istarske županije kojom se osuđuje formiranje skupina, izazivanje incidenata i širenje ideja kojima se potiče rasna, nacionalna, vjerska i druga netrpeljivost,

 

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

 

21. Prijedlog Odluke o iskaznici vijećnika Županijske skupštine Istarske županije i člana Županijskog poglavarstva Istarske županije,

 

22. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2005. godinu,

 

23. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2005. godinu,

 

24. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog muzeja Istre - Museo storico dell'Istria,

 

25. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

26. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre,

 

27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika,

 

28. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o imenovanju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije.

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.