Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećim točkama:

 

2. Odluka o proglašenju počasnog građanina Istarske županije

 

36.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu zavjesa za uređenje zgrade Dršćevka 3, Pazin,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog namještaja za uređenje zgrade Dršćevka 3, Pazin,

 

37. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju raspodjele sredstava kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2005. godinu,

 

38. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije.