REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/22

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 04. veljače 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

96. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 08. veljače 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije u svrhu usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora,

 

2.

2.1 Nacrt Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije,

2.2 Nacrt Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

3.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2005. godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o planu nabave upravnih odjela i stručnih službi Istarske županije u proračunskoj 2005. godini,

 

5. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Vijeća nacionalnih manjina Istarske županije,

 

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana,

 

8. Nacrt Odluke za čistu sječu šume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura-Medulin,

 

9.

9.1. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.2. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.3. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – izgradnja sportske dvorane Područne škole Vižinada,

9.4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova Srednje škole Mate Blažine u Labinu,

9.5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade Strukovne škole Eugen Kumičić u Rovinju,

9.6. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – izgradnja sportske dvorane Gimnazije Pula,

9.7. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – rekonstrukcija elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,

9.8. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – uređenje školske radionice Gospodarske škole Buje,

9.9. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova i podova OŠ Vladimir Gortan Žminj,

9.10. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova i fasade Srednje škole Buzet,

9.11. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – opreme za Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,

9.12. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge stručnog nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.13. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.14. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.15. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Područje škole Vižinada,

9.16. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad sanacijom krova SŠ Mate Blažine u Labinu,

9.17. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad dogradnjom SŠ Eugen Kumičić Rovinj,

9.18. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Gimnazije Pula,

9.19. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge ispitivanja terena i revizije dokumentacije za izgradnju dvorane Gimnazije Pula,

9.20. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu izrade projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim ulaganjem u OŠ 2005. godine,

9.21. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu izrade projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim ulaganjima u srednje škole i učeničke domove Istarske županije u 2005. godini,

9.22. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na izradi fasadnih stjenki OŠ Vodnjan,

9.23. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade,

9.24. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji krova OŠ Svetvinčenat,

9.25. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija OŠ Marčana,

9.26. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji krova OŠ Čepić,

9.27. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji grijanja OŠ Mate Balota Buje,

9.28. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova napodova OŠ Ivana Batelića Raša,

9.29. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na zamjeni prozora OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina,

9.30. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sanitarija OŠ Fažana,

9.31. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na zamjeni prozora TOŠ Novigrad i OŠ Rivarela Novigrad,

9.32. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sportske dvorane OŠ i SŠ Buzet,

9.33. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sportske dvorane i sanitarija Gimnazije Pula,

9.34. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,

9.35. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji podova Tehničke škole Pula,

9.36. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sanitarija i centralnog grijanja Učeničkog doma Pula,

9.37. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.38. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe PŠ Vižinada,

9.39. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe OŠ Vazmoslava Gržalja Buzet,

9.40. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluga ispitivanja terena i revizije projektne dokumentacije za SŠ Eugena Kumičića Rovinj,

9.41. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade tehničko-ponudbene dokumentacije za Tehničku školu Pula,

9.42. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade idejne tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane Gimnazije Jurja Dobrile Pazin.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.