Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećim točkama:

 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Protokola o osnivanju Euroregije,

 

12. Prijedlog Zaključka o pozivu za otkup fotografija za projekt "Istra 365",

 

13. Prijedlog Zaključka o financijskoj potpori Lovačkom Savezu Istarske županije,

 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa komercijalnog uzgoja divljači,

 

15. Prijedlog Zaključka o financijskoj potpori Lovačke udruge Bena Ližnjan,

 

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju,

 

17. Prijedlog Zaključka o prenamjeni novčanih sredstava za kapitalne investicije u školstvo,

 

18. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji fasadnih stijenki na zgradi OŠ Vodnjan,

 

19. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Klasa:602-04704-01/03, Urbroj:2163/1-01/8-04-3 od 30.rujna 2004. godine.