Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećim točkama:

 

13.

a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa nabave vatrogasne tehnike Vatrogasne zajednice Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o izdavanju Prethodne odluke za izdavanje jamstva Vatrogasnoj zajednici Istarske županije,

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje Visoke tehničke škole u Puli – Politehnički studij,