REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/113

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 8. prosinca 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

43. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 20. prosinca 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

2.

a) Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2005. godinu

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije

c) Prijedlog Projekcije Proračuna Istarske županije za 2005., 2006. i 2007. godinu

 

3. Program javnih potreba u kulturi za 2005. godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o prodaji udjela Trgovačkog društva ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad,

 

5. Izvješće o radu za 2003. godinu Trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,

 

6. Izvješće o radu Odbora za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju, te odnose s iseljeništvom – Informacija,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Prostornog plana općine Pula,

 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta za starije i nemoćne osobe Raša,

 

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije i nemoćne osobe Raša,

 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe ŤAlfredo Štiglićť Pula,

 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Doma za starije i nemoćne osobe ŤDomenico Pergolisť Rovinjť - Casa per anziani e disabili ŤDomenico Pergolisť Rovigno,

 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova (radnih mjesta) Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad – Casa per anziani e disabili Cittanova,

 

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa suradnje Istarske županije i nevladinog neprofitnog sektora u Istri,

 

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Vladimir Gortan Buje,

 

16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun,

 

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.