REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/120

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 09. prosinca 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

93. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 14. prosinca 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske razvojne agencije - IDA

u Puli, Mletačka 12 (četvrti kat)

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u listopadu 2004. godine,

 

3. Razmatranje amandmana na prijedlog Proračuna za 2005. godinu i utvrđivanje konačnog prijedloga Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

 

4. Informacija o turističkoj sezoni u Istarskoj županiji (siječanj – listopad 2004),

 

5. Plan navodnjavanja poljoprivrednih površina u Istarskoj županiji,

 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu uzgoja ribe u zaljevu Budava,

 

7. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja sportske luke ŤAlberiť - Savudrija te korištenju dijela koncesioniranog pomorskog dobra,

 

8.

a) Izvješće o organizaciji i provedbi susreta istarskih iseljenika ŤUnited Istrians of the world – ISTRA 2004ť od 21. do 26. srpnja 2004. godine,

b) Informacija o organizaciji i provedbi međuregionalnog programa razmjene mladih ŤEurodyssée 2004ť u vremenu od 03. svibnja do 31. kolovoza 2004. godine,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Kabineta župana Istarske županije,

 

10. Prijedlog Zaključka o ustupanju informatičke opreme Ekonomskoj školi Pula,

 

11. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe ŤAlfredo Štiglićť Pula,

 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge – Izrada Studije izvodivosti za međunarodni projekt FISH.LOG koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.