REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/103

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 17. studenoga 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 18. listopada 2004. godine

s početkom u 16,00 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 42. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Anton Peruško, v.r.