REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/100

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 11. studenoga 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

91. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za ponedjeljak, 15. studenoga 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 90. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Razmatranje nacrta Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,

  • Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2005. godinu,
  • Projekcija Proračuna Istarske županije za 2005., 2006. i 2007. godinu,

 

3. Razmatranje nacrta Programa rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2005. godinu,

 

4. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2005. godinu,

 

5. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005. godinu,

 

6. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2005. godinu,

 

7. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2005. godinu,

 

8. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2005. godinu,

 

9. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2005. godinu,

 

10. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2005. godinu,

 

11. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Istarske županije za 2005. godinu,

 

12. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2005. godinu,

 

13. Razmatranje nacrta Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2005. godinu,

 

14. Razmatranje nacrta Programa rada Kabineta župana rad Istarske županije za 2005. godinu,

 

15. Nacrt Odluke o stopama i visini vodne naknade na slivnim područjima ŤMirna-Dragonjať i ŤRaša-Boljunčicať za 2005. i 2006. godinu,

 

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga organizacije izvanbolničke hitne medicinske pomoći za Istarsku Županiju u okviru ustanove Istarski domovi zdravlja

 

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu kredita po programu kreditiranja MSP-a na području Istarske županije,

 

18. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji krova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli,

 

19. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu računalne opreme i računalnih programa Upravnog odjela za prostorno planiranje.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.