REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/93

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 29. listopada 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

90. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 2. studenoga 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2004. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije za javnu raspravu,

 

4. Prijedlog Zaključka o kapitalnim potporama u općinama Grožnjan, Lanišće, Oprtalj, Lupoglav, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Sveti Petar u Šumi,

 

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarski domovi zdravlja o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Pazinu,9

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarski domovi zdravlja o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Novigradu,

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Stručna službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje službenika Stručnog suradnika – prevoditelja za talijanski jezik,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Stručnu službu za poslove Skupštine i Poglavarstva,

 

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za održavanje županijske brodske linije ŤISTRA 1ť na relaciji Rovinj-Poreč-Novigrad-Umag,

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja računalne opreme,

 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavku opreme i namještaja za zgradu Dršćevka 3.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.