Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećom točkom:

 

19. Prijedlog Zaključka o financijskoj pomoći Općini Kanfanar za sanaciju materijalnih šteta vlasnicima nekretnina, koja je nastala uslijed nevremena koje je dana 17. listopada 2004. godine zahvatilo područje Općine Kanfanar.