REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

e-mail: skupst.objava@istra-istria.hr

Klasa: 021-04/04-01/62

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 21. srpnja 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

 

SAZIVAM

38. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 2. kolovoza 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Prijedlog Polugodišnjeg obračuna Proračuna Istarske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2004. godine,

 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Istarske županije,

 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije,

 

6. Nastavak privatizacije Trgovačkog društva ŤVodoprivredať d.o.o. Novigrad, društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privatizaciji TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad,

b) Prijedlog Programa privatizacije TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad,

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu privatizacije i prodaju udjela TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad,

d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju:

d.1. Poziva za prikupljanje ponuda za kupnju udjela TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad,

d.2. Ugovora o prodaji udjela TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad (uz obročnu otplatu),

d.3. Ugovora o prodaji udjela TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad (bez obročnog plaćanja),

d.4. Ugovora o ugovaranju, naplati i evidenciji prodaje vlasničkih udjela TD ŤVodoprivreda d.o.o. Novigrad

 

7. Dokapitalizacija Istarske razvojne turističke agencije – IRTE d.o.o. Poreč

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu postupka dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

d) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta Natječaja za provedbu postupka dokapitalizacije trgovačkog društva IRTA – Istarska razvojna turistička agencija d.o.o. Poreč,

 

8.  Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prethodnog mišljenja o prijedlogu Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana upravljanja lokalnim vodama za 2004. godinu na slivnom području VGI ŤMirna – Dragonjať Buzet i VGI ŤRaša – Boljunčicať Labin,

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju autentičnog tumačenja Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske županije,

 

11. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume za izgradnju marine Tunarica u k.o. Diminići, Općina Raša,

 

12. Prijedlog Odluke za čistu sječu šume za izgradnju VIP-net antenskog stupa na k.č. 849/4 Funtana,

 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama,

 

14. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda škola,

 

15.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad,

 

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,

 

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Buzetu.

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.